Obesitas van overbodige spullen

‘Obesitas van overbodige spullen’, ook Theo Maassen gezien? Wil je zonder ballast het Nieuwe Jaar beleven ? Heb je ‘Genoeg van Teveel’?

Verschenen in KekMama 2 (maart 2013)

Via Opstart-traject* naar Good Housekeeping! In een dagdeel samen aan de slag beschrijft de chaotische, altijd drukke Aleida hoe ze door coaching van Karin Brouwer weer tot inzicht en overzicht is gekomen.