Verschenen in KekMama 2 (maart 2013)

Via Opstart-traject* naar Good Housekeeping!

In een dagdeel samen aan de slag beschrijft de chaotische, altijd drukke Aleida hoe ze door coaching van Karin Brouwer weer tot inzicht en overzicht is gekomen.


Stilstaan bij de waan van de dag, prioriteiten stellen gecombineerd met praktische tips hebben echt tot meer ‘rust en ruimte in huis en hoofd’ geleid!

Artikel klik hier

Kek.omslag